Straż Pożarna przy ul. Domaniewskiej w Waszawie-projekty zamienne