Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi projektowe, które podzielić możemy na trzy etapy:

 • projekt koncepcyjny (przelanie na papier wizji Inwestora)
 • projekt budowlany (dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów, uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę)
 • projekt techniczny (wykonanie projektów branżowych: konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych)
 • projekt wykonawczy (wykonanie szczegółowych rysunków budowlanych niezbędnych do zrealizowania obiektu)


Zakres naszych usług:

 • projekty budynków jednorodzinnych
 • projekty budynków wielorodzinnych
 • projekty osiedli mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych)
 • projekty budynków komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych)
 • projekty budynków użyteczności publicznej (oświata, służba zdrowia)
 • projekty typowe- przystosowanie do warunków miejscowych wraz z wprowadzanymi przez Inwestora zmianami
 • projekty wnętrz (mieszkalnych i komercyjnych)
 • termomodernizacje obiektów
 • adaptacje i zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • inwentaryzacje budowlane
 • projektowanie ogrodów
 • projektowanie terenów zielonych i zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacje zieleni