Budynki użyteczności publicznej:

Hala produkcyjno-magazynowa

Inwestor: Przedsiębiorstwo techniczno-Handlowe STAMAR Maria Stańczyk

Lokalizacja: Gmina Jedlińsk

Kubatura: 13 061 m3

Budowa szklarni w Ryczywole

Budowa szklarni do przemysłowej uprawy ogrodniczej wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym, halą produkcyjno-magazynową oraz elementami infrastruktury technicznej.

Inwestor: Polskie Pomidory S.A.

Lokalizacja: Ryczywół, gmina Kozienice

Powierzchnia użytkowa: 238 332,10 m2

Kubatura: 1 649 291,22 m3

Budowa zakładu uboju drobiu

Inwestor: Animex Foods K3 Sp. z o.o.

Lokalizacja: Gmina Daszyna

Powierzchnia użytkowa: 34 700 m2

Kubatura: 270 897 m3