Budynki mieszkalne "Mieszkanie Plus" -Tomaszów Mazowiecki

Budynki mieszkalne "Mieszkanie Plus" -Tomaszów Mazowiecki

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w tym parkingami w poziomie parteru budynków zlokalizowanych na działkach nr ewid. 201, 202/1, 202/2 203 położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Barlickiego i Borek. Budynki zostały zlokalizowane prostopadle względem siebie, tworząc wewnętrzny dziedziniec.

- pow. zabudowy bud. Istniejący: 428,31m2

- pow. zabudowy projektowana w I etapie: 2877,62m2

- pow. zabudowy projektowana w II etapie : 1 303,78m2

- pow. zabudowy łącznie: 4 609,71m2   

 Powierzchnia działki: 8 080,91m2

box

box

box

box